Байцове на органична основа за вътрешно - концентрати

tintorama

Преданазначението на байцовете е да облагородят повърхността на дървесината и по този начи на подобрят нейния вид. Чрез тях се получават различни ефекти и сенки. Те представляват оцветители, към които е добавен разтворител. Разделят се на няколко серии:

- Прозрачни байцове серия CTE5000 - характеризират се с високо качество на тоналност и прозрачност. Нанасят се с върху всички видове дървесини с всякакви системи на нанасяне. За тях е важно внимателно да се избират разредителите. Могат да се разреждат с цетираните по-долу:

DPU806-бърз, DNC821-среден, DTR 846-средно бавен и DTR829-бавен

Тези разредители могат да се смесват във всякакви пропорции за постигане на желаното съотношение.

ПРИМЕР ЗА РАЗРЕЖДАНЕ НА 100 ТЕГЛОВНИ ЧАСТИ ОТ СТЕ5044 (ОРЕХ)

Нанасяне разредител светъл тон тъмен тон
Пистолет DNC821
DPU806
1500-2000
1500-2000
300-500
300-500
Гъба DNC821
DTR846
1700-2000
300-500
400-500
100-200
Ролка 40 DTR829
DTR846
VDT3006
100
20
80
20

- Полупрозрачни байцове серия CII900. Тази серия дава ефект на полупрозрачност и е по-малко покривна от серия CII500. Използва се в комбиниране със серията СТЕ5000 за унифициране на разликите в дървото, а също и самостоятелно за постигане на определени ефекти.

- Униформиращи байцове серия CII500/CPI500. Характеризират се с полупокривност и полученият нюанс е със замъглен тон, затова не се използва за директно оцветяване на дървесина, а в комбинация със серия СТЕ5000. Нейния принос в тонирането е получаване на уеднаквяване при вариaции в цвета на някои дърветата.

- Концентрирани байцове за лак серия СТЕ300. Тези байцове се използват за оцветяване на лакове за получаване на ефекти на нюанси или за коригиране на цвета на дървета, които не са достатъчно наситени. Тяхната употреба е от 0.1-1% от теглото на лака.

Каталог байцове
change_to_bg change_to_en home_page