Байцове на водна основа за вътрешно-концентрати

tintorama

Разделят се на следните серии:

- Полупрозрачни байцове серия-CTW100. Тази серия е за обща упореба, нанася се с всички системи на нанасяне (пистолет, гъба, ролка), използва с е и за специални ефекти и сенки. Разрежда се с вода в съотношение 1:20, 1:15 и 1:10 в зависимост от желания цвят и начина на нанасяне.

- Униформиращи байцове серия-CTW500. Тази серия е по-покривна от серията CTW100 и не се използва за директно оцветяване на дървесината. Обикновенно се смесва със серията CTW8500 за получаване на ефект на униформиране. Придава и по-добро маркиране на порите. Нанасят се с гъба, пистолет и ролка.

- Прозрачни байцове серия-CTW8500. За обща употреба, използват се всякакви системи на нанасяне. Характеризира се в високо качество на прозрачност и тоналност на цветовете. Разрежда се с вода от 1:30 до 1:5 в зависимост от системата на нанасяне и желания цвят.

ПРИМЕРНО РАЗРЕЖДА НА 100 ТЕГЛОВНИ ЧАСТИ ОТ CTW8544(ОРЕХ)

Нанасяне разредител светъл тон тъмен тон
Пистолет вода
VI107030
3000
500
1000
150
Гъба вода
VI107030
2000
500
500
100
Потапяне IMA856
вода
1000
2000
500
1000
Ролка вода
VI107030
200 40

Днешните тенденции са за използване на водни продукти с цел - намаляне отделянето на вредни емисии е атмосферата и околната среда.

Каталог байцове
change_to_bg change_to_en home_page