Полупокривен и покривен оцветител за поправки

ritocchi semicoprenti

Позволяват пълна корекция на дефектите на дървото с по-голяма или по-малка прозрачност, цветовете са устойчиви на светлина.

Цветове

change_to_bg change_to_en home_page