Описание

  1. БАЙЦОВЕ / Каталог/

Байцове на органична основа – концентрати

Предназначението на байцовете е да облагородят повърхността на дървесината, подобрявайки нейния вид, като могат и да се получат различни ефекти и сенки. Те представляват оцветители, към които е добавен разтворител.

Прозрачни байцове серия СТЕ5000- характеризират се с високо качество на тоналност и прозрачност.Нанасят се върху всички видове дървесини с всякакви системи на нанасяне.

Могат да се разреждат с разредители, смесено-ацетон с вода и само с вода.

Важно е внимателно да се избират разредителите. Могат да се разреждат с цитираните по-долу:

DPU806 –бърз, DNC821 – среден, DTR846 – средно бавен и DTR829 – бавен

Тези разредители могат да се смесват във всякакви пропорции за постигане на желаното съотношение.

ПРИМЕР ЗА РАЗРЕЖДАНЕ НА 100 ТЕГЛОВНИ ЧАСТИ ОТ СТЕ 5044 / ОРЕХ/

 

Нанасяне

разредител

светъл тон

тъмен тон

Пистолет

DNC821

DPU806

1500-2000

1500-2000

300-500

300-500

Гъба

DNC821

DTR846

1700-2000

300-500

400-500

100-200

Ролка 40

DTR829

DTR846

VDT3006

100

20

80

20

Полупрозрачни байцове серия CII900. Тази серия съдържа микронизирани пигменти които дават една полупрозрачност и висока устойчивост на светлина. За получаване на по-голяма прозрачност могат да се смесват със серия СТЕ5000. Използуват се и за нанасяне на мъгла върху грундове и при химично избелване.

Униформиращи байцове от серията CII400/CII500предишна/ Характеризират се с висока покривност и добра устойчивост на светлина в течение на времето. Използуват се за униформиране на тоновете на дървото.

Концентрирани байцове за лак от серията СТЕ300. Тази серия се използува за оцветяване на прозрачни лакове. Това дава възможност за модифициране на тоналността на цвета при последното нанасяне. Препоръчва се да не се надвишава 1 %.

Байцове униформиращи от серията CTSза шприцване и забърсване. Позволява отлично маркиране на пората на дървото и висока степен на униформиране на цвета.

Байцове на водна основа – концентрати

Разделят се на следните серии:

Полупрозрачни байцове от серията CTW100. Тази серия съдържа микронизирани пигменти които дават една полупрозрачност и висока устойчивост на светлина. За по- голяма прозрачност може да се смесват със серията CTW8500.

Прозрачни байцове от серия CTW8500. За обща употреба, използуват се всякакви системи за нанасяне. Характеризира се с високо качество на прозрачност и тоналност на цветовете. Разрежда се с вода от 1:30 до 1:5 в зависимост от системата на нанасяне и желания цвят.

Използуването на водни продукти е с цел намаляване отделянето на вредните емисии в атмосферата и околната среда.

Каталог на готови разтвори за вътрешно / водни байцове/Каталог

Фирмата разработва от 20 години цветове за своите многобройни клиенти и за тяхно улеснение е направила този каталог .

При избора на байц трябва да се има пред вид, че химичния състав на всеки дървесен вид е различен, затова с един и същи байц се получават различни нюанси в зависимост от обработената повърхност.

ПАТИНИ-

На база разтворител CII200Патини, които се нанасят върху грунд и се шлайфат със

скотч-брайт за получаване на старинни ефекти и др.Предлагаг се в цвят: бало, черно,светъл орех, синя, орех,червена, сребърна, златна

На водна основа – Нанасят са по същия начин, разреждат се с вода. Предлагат се в : прозрачна, бяла. Могат да се приготвят в цвят по желание.

You've just added this product to the cart: